Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2017, 196807Beschikkingen | afhandelingIngetrokken omgevingsvergunning Voorste Heusden 8 te Heusden

De volgende omgevingsvergunning is ingetrokken op genoemde datum:

Voorste Heusden 8 te Heusden

het intrekken van een vergunning 06-11-2017

 

Het besluit met de daarbij behorende bescheiden ligt met ingang van 10 november 2017 gedurende 6 weken in het gemeentehuis bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving ter inzage.

 

Binnen 6 weken na datum van verzending van het besluit kunnen belanghebbenden tegen het besluit tot intrekking van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.