Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2017, 196792Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Bleekerweg 4 te Heusden

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (activiteiten milieuneutraal veranderen, bouwen en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden) is ingediend op genoemde datum:

Bleekerweg 4 te Heusden

Het veranderen van een inrichting 26-10-2017

 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.