Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2017, 196509Overige overheidsinformatieInspraak voorontwerpbestemmingsplan “Asten verzamelplan 2018-1”

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan “Asten verzamelplan 2018-1” ingevolge de Inspraakverordening voor een ieder ter inzage ligt.

Dit verzamelplan omvat de volgende locaties:

- Antoniusstraat 6 te Heusden

- Diesdonk 41 te Ommel

- Emmastraat 51-55 te Asten

- Kloosterstraat 8 te Ommel

- Wilhelminastraat 24 te Asten

- Wolfsberg 19-21 te Asten

- Kerkstraat 6 te Asten

- Markt 12 te Asten

- Heerbaan 31 te Asten

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken met ingang van 10 november 2017 gedurende 6 weken inzien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, tel. (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen.

De stukken kunnen gedurende genoemde periode ook worden ingezien op de gemeentelijke website: www.asten.nl.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging wordt inspraak verleend aan ingezetenen en belanghebbenden. Schriftelijke inspraakreacties kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 290, 5720 AG Asten. Degenen die mondeling een inspraakreactie kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum tel. (0493) 671 212.