Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 19635

Gepubliceerd op 8 februari 2017 09:09
Inhoudsopgave

Gemeente Sittard-Geleen – Ontheffing geluidhinder APV art 4:6 lid 1, dossiernummer APV16.012, trajecten Sittard-Roermond, Sittard-Heerlen en Sittard-Maastricht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen maken bekend dat een ontheffing van het verbod, zoals bedoeld in artikel 4:6 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen, is verleend. De ontheffing is verleend tot 1 maart 2018 en onder de nodige voorschriften ter bescherming van het milieu.

 

Voor: maximaal 2 maal per jaar slijpen van de spoorstaven in de periode van 00.00 uur tot 06.00 uur

Naam inrichting: BAM Infra Rail B.V.

Locatie: trajecten Sittard-Roermond, Sittard-Heerlen en Sittard-Maastricht

Verzenddatum besluit: 3 februari 2017

Dossiernummer: APV16.012

 

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzending van het besluit aan de (gemachtigde van de) aanvrager daartegen bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Als een bezwaarschrift per post wordt ingediend, moet dit gebeuren door toezending aan burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard. Een bezwaarschrift kan ook per fax worden ingediend via faxnummer (046) 477 75 55. Ten slotte bestaat de mogelijkheid een bezwaarschrift digitaal in te dienen via www.sittard-geleen.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist.

 

Wilt u meer informatie over wat men kan doen als men het niet eens is met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat óf en hoe men bezwaar kan maken of beroep kan instellen tegen een gemeentelijke

beslissing. De brochure is te verkrijgen via www.rijksoverheid.nl.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl