Gemeenteblad van Haren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarenGemeenteblad 2017, 195054Beschikkingen | afhandelingGemeente Haren - Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument – Kerklaan 30, 9751 NN Haren Gn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren wijst het voormalig Zoölogisch laboratorium, Kerklaan 30, 9751 NN Haren Gn aan tot gemeentelijk monument. Het gebouw is gelegen op het terrein van het voormalig Biologisch Centrum.

Bezwaar- en beroepmogelijkheid 

Indien u van mening bent dat u als belanghebbende door dit besluit rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit (4 november 2017) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 21, 9750 AA Haren

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het bezwaarschriftenformulier. Dit is te vinden op www.haren>Actueel>Stukken ter inzage. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Omdat het besluit een aantal dagen later is gepubliceerd is de ter inzage termijn met vier dagen verlengd.