Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 195054

Gepubliceerd op 8 november 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gemeente Haren - Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument – Kerklaan 30, 9751 NN Haren Gn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren wijst het voormalig Zoölogisch laboratorium, Kerklaan 30, 9751 NN Haren Gn aan tot gemeentelijk monument. Het gebouw is gelegen op het terrein van het voormalig Biologisch Centrum.

Bezwaar- en beroepmogelijkheid 

Indien u van mening bent dat u als belanghebbende door dit besluit rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit (4 november 2017) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 21, 9750 AA Haren

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het bezwaarschriftenformulier. Dit is te vinden op www.haren>Actueel>Stukken ter inzage. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Omdat het besluit een aantal dagen later is gepubliceerd is de ter inzage termijn met vier dagen verlengd.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl