Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 19379

Gepubliceerd op 7 februari 2017 09:00
Inhoudsopgave

Bekendmaking besluit opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Sittard-Geleen besluiten op grond van artikel 2.22 Wet Basisregistratie Personen (BRP) om de adresgegevens in de BRP van de hieronder staande perso(o)n(en) ambtshalve te wijzigen naar “vertrek uit Nederland”. Dit omdat niet is voldaan aan de plicht tot aangifte van verhuizing(artikel 2.39 wet BRP) of emigratie (artikel 2.43 wet BRP). Genoemde perso(o)n(en) zijn vanaf de datum waarop het voornemen bekend is gemaakt niet meer actueel ingeschreven in Nederland. Dit kan nadelige gevolgen hebben (uitkeringen, ziektekostenverzekering, toeslagen, aanvraag reisdocument/rijbewijs etc).

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het besluit ambtshalve opneming naar “opheffen adres en vertrek uit Nederland” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

De heer R.F. van de Pavoordt , geboren op 08-08-1962 per 17-01-2017;

De heer C. Garcia Gimeno , geboren op 25-08-1973 per 17-01-2017, en de

minderjarige kinderen M. Garcia Serrano , geboren op 09-06-2007, B. Garcia Serrano ,

geboren op 12-05-2006, per 17-01-2017;

Mevrouw M. Serrano Sanchez, geboren op 20-10-1977 per 17-01-2017, en de

minderjarige kinderen M. Garcia Serrano , geboren op 09-06-2007, B. Garcia Serrano ,

geboren op 12-05-2006, per 17-01-2017.

Heeft u bezwaar?

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen. Dat kan op verschillende manieren.

Elektronisch (met DigiD )

Op www.sittard-geleen.nl (trefwoord bezwaar / bezwaarschrift) staat hoe u dit doet. Tip: zorg dat u de documenten die u eventueel wilt toevoegen aan uw bezwaarschrift digitaal beschikbaar heeft (pdf, Word of Excel). Een bezwaarschrift, gestuurd via e-mail, sms, Twitter e.d. kunnen wij niet in behandeling nemen.

Schriftelijk

Stuur uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard.

In uw bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum van uw bezwaar, de beslissing waartegen u bezwaar maakt, de reden(en) van uw bezwaar en uw handtekening. Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaarschrift’.

Fax

U kunt uw bezwaarschrift faxen naar nummer 046-477 75 55. Let er wel op dat het begin van de fax vóór twaalf uur ’s avonds op de laatste dag van de termijn binnen moet zijn.

 

 

Persoonlijk

U kunt uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven bij de Stadswinkel, Markt 1, Geleen. U krijgt hierbij een officieel ontvangstbewijs.

Voorlopige voorziening

Is het belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegengehouden wordt? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit kan alleen als u ook al een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt deze voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector Bestuursrecht. Het adres is postbus 950, 6040 AZ in Roermond. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het aanvragen van deze voorziening moet u griffierecht betalen. U kunt bij de rechtbank navragen hoeveel dat precies is.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl