Gemeenteblad van Delft

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DelftGemeenteblad 2017, 193618VerordeningenDerde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 gemeente Delft

De raad van de gemeente Delft;

 

Gelezen het voorstel van het college van 7 september 2017;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen

 

 • A

  de derde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 (Legesverordening Delft 2017)

Artikel l  

Aan titel 1, hoofdstuk 8 ‘Huisvestingswet / Huisvestingsverordening’ van de tarieventabel wordt een tarief toegevoegd, luidende:

1.8.4

tot het verkrijgen van een omzettingsvergunning als bedoeld in artikel 53 van de Nieuwe Huisvestingsverordening Delft 2015

€ 1450,00

Artikel ll  

 • 1.

  Deze wijziging treedt op 1 november 2017 in werking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 november 2017.

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 oktober 2017.

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

,burgemeester.

Drs. R.G.R. Jeene CMC

,griffier.