Bekendmaking ontwerpbesluit omgevingsvergunning: Groningen, ARZ, kad. sectie AA, perc.nr. 12405, Groningen – aanleggen tijdelijke infrastructuur langs N7 ten behoeve realiseren aanpak Ring Zuid (21-11-2016, 201673017)

Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 9 februari 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH, Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur vrije inloop zonder afspraak. Van 13.00 uur tot 17.00 uur alleen op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via www.gemeente.groningen.nl/loket.

Zienswijzen kunt u tot en met 22 maart 2017 zowel mondeling als schriftelijk indienen. Dat kan schriftelijk bij de gemeente Groningen, afdeling VTH&G, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Wilt u mondeling een zienswijze indienen, belt u dan met de afdeling VTH&G, telefoon 14050. U kunt dan een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Groningen, 8 februari 2017

Burgemeester en wethouders van Groningen

Naar boven