Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 192368

Gepubliceerd op 3 november 2017 09:44
Inhoudsopgave

Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Maria Skłodowska-Curiebrug in Oost

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 31 oktober 2017 hebben besloten:

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de Vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement Vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

 

De navolgende openbare ruimte vast te stellen:

Maria Skłodowska-Curiebrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.van der Burg (loco)burgemeester A.H.P. Van Gils, gemeentesecretaris

Toelichting op v aststellen Maria Skłodowska-Curiebrug in Oost

Aan de Valentijnkade wordt ter hoogte van de Kramatweg een nieuwe brug aangelegd over de Ringvaart naar de Oosterringdijk. Voor deze nieuwe brug moet een naam worden vastgesteld. Omdat de brug leidt naar het Sciencepark wordt gekozen voor een naam van een persoon uit de natuur en scheikunde. Het voorstel is om Maria Maria Skłodowska-Curie (Sklo-dows-ka) te vernoemen met deze brug, zij was Pools-Franse natuur - en scheikundige die internationaal zeer gerespecteerd was. Voor de correcte uitspraak van de achternaam zal op het naambordje (Sklo-dows-ka) worden toegevoegd.

Bijlage

Situatietekening

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl