Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 192368Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimte: Vaststellen Maria Skłodowska-Curiebrug in Oost

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 31 oktober 2017 hebben besloten:

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de Vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement Vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

 

De navolgende openbare ruimte vast te stellen:

Maria Skłodowska-Curiebrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.van der Burg (loco)burgemeester A.H.P. Van Gils, gemeentesecretaris

Toelichting op v aststellen Maria Skłodowska-Curiebrug in Oost

Aan de Valentijnkade wordt ter hoogte van de Kramatweg een nieuwe brug aangelegd over de Ringvaart naar de Oosterringdijk. Voor deze nieuwe brug moet een naam worden vastgesteld. Omdat de brug leidt naar het Sciencepark wordt gekozen voor een naam van een persoon uit de natuur en scheikunde. Het voorstel is om Maria Maria Skłodowska-Curie (Sklo-dows-ka) te vernoemen met deze brug, zij was Pools-Franse natuur - en scheikundige die internationaal zeer gerespecteerd was. Voor de correcte uitspraak van de achternaam zal op het naambordje (Sklo-dows-ka) worden toegevoegd.

Bijlage

Situatietekening