Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 192365Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimte: Intrekken Hogelandstraat en vaststellen Hogelandplein in Zuidas

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 31 oktober 2017 hebben besloten:

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de Vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement Vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

   

de navolgende openbare ruimten hebben ingetrokken:

Hogelandstraat (BAG-type weg)

de navolgende openbare ruimten hebben vastgesteld:

Hogelandplein (BAG-type weg)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.van der Burg (loco)burgemeester A.H.P. Van Gils, gemeentesecretaris

Toelichting op intrekken Hogelandstraat en v aststellen Hogelandplein

Op de kop Zuidas is in het verleden voor een openbare ruimte de naam Hogelandstraat vastgesteld. Gebleken is dat de vorm van deze openbare ruimte geen straat is zijn maar een plein, om die reden wordt voorgesteld om de naam Hogelandstaat in te trekken en het Hogelandplein vast te stellen.

Bijlage

Situatietekening