Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2017, 188633Beschikkingen | afhandelingAfgehandelde archeologievergunning, Aanleg van een fietsenkelder, fase 2b, Stationsplein Oost, HZ_ARCHVER-17-32716

 

Stationsplein Oost

HZ_ARCHVER-17-32716

Aanleg van een fietsenkelder, fase 2b

Datum besluit: 18-10-2017

Verzenddatum/bekendmaking besluit: 18-10-2017

 

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager.

Online bezwaar maken via www.utrecht.nl/bezwaar.

Schriftelijk bezwaar maken per brief, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het College van burgemeester en wethouders, afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift staat in elk geval:

- uw naam, adres, datum, handtekening en telefoonnummer

- de omschrijving en het kenmerk van het besluit

- de reden van uw bezwaar

 

Stukken inzien

Wilt u deze aanvraag met de stukken die daarbij horen inzien? Dat kan als volgt:

- Kijk op deze webpagina in de linker kolom of er bijlagen staan die u wilt inzien.

- E-mail naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens: het kenmerk van deze aanvraag, uw naam, adres, telefoonnummer en welke informatie u wilt ontvangen. Wij e-mailen u dan de voor u beschikbare stukken.

- Kom naar het Stadskantoor en maak hiervoor een balie-afspraak via www.utrecht.nl/afspraakplannenbekijken.