Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 187204

Gepubliceerd op 26 oktober 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit categorale aanwijzing sociaal rechercheur tot toezichthouder

 

 

Burgemeester en wethouders van Beemster;

 

gelet op het bepaalde in:

 • -

  Artikel 4.2 Wet basisregistratie personen

 • -

  Artikel 33 Huisvestingswet 2014

 • -

  Artikel 5.1 Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht

 • -

  Artikel 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • -

  Artikel 76a Participatiewet

 

overwegende:

dat het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft toezichthouders, zoals bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, aan te wijzen;

 

besluit:

 

de functie van sociaal rechercheur aan te wijzen als toezichthouder die belast is met het toezicht op naleving van de Wet basisregistratie personen, de Huisvestingswet 2014, de Woningwet en de Participatiewet.

 

 

Aldus vastgesteld op 20 juni 2017

burgemeester en wethouders van Beemster,

de secretaris,

H.C.P. van Duivenvoorde

de burgemeester,

A.J.M. van Beek

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl