Gemeente Nissewaard - Verleende omgevingsvergunning Bouwen – Kluivertweg 3, Hekelingen

Waar

Kluivertweg 3, 3209 AP Hekelingen.

Omschrijving

Het realiseren van een in- en uitrit.

Soort procedure

Gewoon (regulier).

Dossiernummer

20170319.

Datum ontvangst

12 september 2017.

Datum besluit

16 oktober 2017.

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Dat kan binnen 6 weken na de datum waarop het besluit genomen is. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

• de datum van de brief

• uw naam en adres

• uw bezwaren

• het nummer van het Gemeenteblad van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).

Onderteken het bezwaarschrift en stuur het naar:

Gemeente Nissewaard

het college van burgemeester en wethouders

Postbus 25

3200 AA Spijkenisse

Meer weten?

Wilt u meer weten over de aanvraag dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Vergunningen via telefoonnummer: 140181.

Naar boven