Gemeente Nissewaard - Verleende omgevingsvergunning Bouwen – Fagotstraat 29, Spijkenisse

Waar

Fagotstraat 29, 3208 DE Spijkenisse.

Omschrijving

Het verbreden van de bestaande oprit.

Soort procedure

Gewoon (regulier).

Dossiernummer

20170304.

Datum ontvangst

25 augustus 2017.

Datum besluit

11 oktober 2017.

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Dat kan binnen 6 weken na de datum waarop het besluit genomen is. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

• de datum van de brief

• uw naam en adres

• uw bezwaren

• het nummer van het Gemeenteblad van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).

Onderteken het bezwaarschrift en stuur het naar:

Gemeente Nissewaard

het college van burgemeester en wethouders

Postbus 25

3200 AA Spijkenisse

Meer weten?

Wilt u meer weten over de aanvraag dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Vergunningen via telefoonnummer: 140181.

Naar boven