Gemeenteblad van Eersel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EerselGemeenteblad 2017, 182657Overige besluiten van algemene strekkingVaststelling Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Eersel 2017-2020

 

Het college van de gemeente Eersel maakt bekend dat het college van deze gemeente op 22 augustus 2017 het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Eersel 2017-2020 heeft vastgesteld. Dit is beleid in de zin van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Eersel 2017-2020 treedt in werking op 22 augustus 2017.

Het uitvoeringsprogramma is op deze pagina als bijlage te downloaden.