Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Klaas Bordingbrug en andere in Noord

 

Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Klaas Bordingbrug en andere in Noord

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 31 januari 2017

Overwegende:

• Het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van

• 30 september 2016

• Het positief advies van het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie Noord van 17 januari 2017

De volgende openbare ruimten hebben vastgesteld:

• Klaas Bordingbrug (BAG- type kunstwerk)

• Jacob Bordingbrug (BAG- type kunstwerk)

• Duivekaterbrug (BAG- type kunstwerk)

• Muiderbergbrug (BAG- type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op vaststellen Vaststellen Klaas Bordingbrug en andere in Noord

Klaas Bordingbrug 109 en Jacob Bordingbrug 2461: Hoofdpersonen in een waargebeurde geschiedenis van vader en twee zoons Bording die in januari 1849 wekenlang op een ijsschots ronddreven, twee van hen overleden kort na hun redding.

Duivekaterbrug 368: Vernoemd naar duivekaterbakker die hier jarenlang was gevestigd.

Muiderbergbrug 989: Vernoemd naar Muiderberg de plaats die vroeger veel bezocht werd door Amsterdammers. Naam sluit aan bij de namen in de buurt.

Bijlage

Situatietekening

Naar boven