Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2017, 179253Beschikkingen | aanvraagTijdelijke ontsluiting Oosterhavenweg

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Voor het realiseren van een tijdelijke maritieme ontsluiting in de Buitenhaven, Oosterhavenweg in Vlissingen (11-10-2017)

  

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.