Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2017, 177842Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Antoniusstraat 38 te Heusden

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

Antoniusstraat 38 te Heusden

het wijzigen van een dakconstructie en het aanbrengen

van een nieuwe buitengevel 31-08-2017

 

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.