Ontheffing openingstijden voor het Amsterdam Dance Event 2017

 

De Burgemeester van Amsterdam,

Gelet op het feit dat van 18 t/m 22 oktober 2017 wederom een Amsterdam Dance Event (hierna ADE) plaatsvindt

Gelet op het besluit van 13 juli 2017 (gepubliceerd op 17 juli 2017) over het ‘Beleid ten aanzien van horeca en evenementen tijdens het Amsterdam Dance Event 2017’, waarbij is bepaald dat;

 • I.

  een collectieve ontheffing van de openingstijden zal worden verleend aan horecabedrijven die door stichting ADE zijn aangemerkt als deelnemer aan het officiële festivalprogramma van het Amsterdam Dance Event (ADE) 2017 en die voldoen aan de volgende voorwaarden;

  • 1.

   het bedrijf beschikt over een geldige exploitatievergunning voor een horecabedrijf;

  • 2.

   het bedrijf komt voor op de definitieve lijst met deelnemers aan het festivalprogramma, zoals die door stichting ADE wordt ingeleverd bij de gemeente en op 2 oktober 2017 door de lokale vijfhoek zal worden besproken;

  • 3.

   de exploitant of een leidinggevende van het horecabedrijf is aanwezig geweest op een van de informatiebijeenkomsten voor clubpersoneel, die voorafgaand aan het ADE gezamenlijk zijn georganiseerd door stichting ADE, Jellinek en de gemeente;

 • II.

  horecabedrijven die twee jaar achter elkaar tijdens het ADE een formele bestuurlijke waarschuwing of maatregel hebben gekregen voor een overtreding van de Nadere regels dance events in horeca of voor een overtreding van de Wet Milieubeheer met betrekking tot muziekgeluid, worden uitgesloten van de (volgende) collectieve ontheffing (hierin kan maatwerk worden toegepast afhankelijk van de aard van de overtreding);

   

Overwegende dat:

 • de lijst met deelnemers aan het officiële ADE festivalprogramma half augustus van stichting ADE is ontvangen;

 • in augustus en september drie zeer goed bezochte informatiebijeenkomsten voor clubpersoneel zijn georganiseerd voor (horeca)bedrijven die deelnemen aan het ADE;

 • dat de deelnemerslijst van het ADE festivalprogramma is gecontroleerd op de voorwaarden zoals gesteld onder I en II;

 • dat daaruit een lijst van 77 horecabedrijven naar voren komt die aan deze voorwaarden voldoen (en die niet al zelf over flexibele openingstijden beschikken);

   

Brengt ter algemene kennis dat hij op 5 oktober 2017 heeft besloten:

 • I.

  een ontheffing van de openingstijden te verlenen aan de horecabedrijven die zijn vermeld op onderstaande lijst;

 • II.

  dat deze ontheffing enkel geldt voor de nachten dat deze horecabedrijven zijn opgenomen in de officiële planning van het ADE 2017 (zoals vermeld op de ADE website), in de periode die begint in de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 oktober 2017 en eindigt in de nacht van zondag 22 op maandag 23 oktober 2017;

 • III.

  dat de ontheffing inhoudt dat deze bedrijven tot uiterlijk 08.00 uur hun zaak geopend mogen houden;

 • IV.

  dat daarbij tussen 06.00 en 08.00 uur een venstertijd geldt, waarin er geen nieuwe bezoekers meer mogen worden toegelaten;

 • V.

  dat de burgemeester zich het recht voorbehoudt de ontheffing van de openingstijden op individuele basis in te trekken indien daar aanleiding toe is;

 • VI.

  dat nadrukkelijk is bepaald dat deze ontheffing niet ook een ontheffing van de geluidsvoorschriften inhoudt;

   

Lijst van horecabedrijven waarvoor deze ontheffing van de openingstijden geldt:

 • 1.

  Club Depot (Dhoem Dhaam Warehouse), Aambeeldstraat 10

 • 2.

  Curtain Club, Amstel 178

 • 3.

  AIR, Amstelstraat 24

 • 4.

  Amsterdam ArenA, ArenA Boulevard 1

 • 5.

  Q-Factory, Atlantisplein 1

 • 6.

  Concertgebouw, Concertgebouwplein 2

 • 7.

  The Roling Rock Kitchen, Distelweg 451

 • 8.

  Amsterdam Studio’s, H.J.E. Wenckebachweg 173

 • 9.

  Disco Dolly, Handboogstraat 11/HS

 • 10.

  H7 Warehouse (Rhone), Humberweg 7/Rhoneweg 12

 • 11

  Amsterdam Roest, Jacob Bontiusplaats 1

 • 12

  De Marktkantine, Jan van Galenstraat 6

 • 13

  Club Church, Kerkstraat 52

 • 14

  De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10

 • 15

  Café in the City, Kleine Gartmanplantsoen 5

 • 16

  Club No. 129, Korte Leidsedwarsstraat 129

 • 17

  OAK, Korte Leidsedwarsstraat 14 (onder voorbehoud van geldige vergunning)

 • 18

  Club Nova, Korte Leidsedwarsstraat 16

 • 19

  Jimmy Woo, Korte Leidsedwarsstraat 18

 • 20

  Club Up, Korte Leidsedwarsstraat 26-1

 • 21

  Van Dijk (Vol Gas!), Korte Leidsedwarsstraat 32

 • 22

  Ibiza Lounge Club, Lange Leidsedwarstraat 41

 • 23

  Chicago Social Club, Leidseplein 12

 • 24

  Luminaa, Leidseplein 22

 • 25

  Sugarfactory, Lijnbaansgracht 238

 • 26

  KIT Hotel, Linnaeusstraat 2

 • 27

  Kopstootbar, Marnixstraat 429

 • 28

  Generator Amsterdam, Mauritskade 57

 • 29

  The Box, Mekongweg 5

 • 30

  The Crane Hotel, NDSM-pier 78

 • 31

  Noorderlicht, NDSM-plein 102

 • 32

  ClubNL, Nieuwezijds Voorburgwal 169

 • 33

  Panama, Oostelijke Handelskade 4

 • 34

  BRET B.V., Orlyplein 76

 • 35

  The Butcher Social Club, Overhoeksplein 5

 • 36

  OT301, Overtoom 301

 • 37

  Blijburg, Pampuslaan 501

 • 38

  Undercurrent, Papaverweg 54

 • 39

  Postillioncentre, Paul van Vlissingenstraat 8A

 • 40

  Het Sieraad, Postjesweg 1

 • 41

  JD Williams Whisky Bar, Prinsenstraat 5

 • 42

  A l’Elephant du Congo (Bar 7), Reguliersdwarsstraat 37

 • 43

  Club NYX, Reguliersdwarsstraat 42

 • 44

  Bar Broker, Reguliersdwarsstraat 44

 • 45

  Escape (Club, Delux, Lounge en Studio), Rembrandtplein 11

 • 46

  Claire, Rembrandtplein 17

 • 47

  De Kroon, Rembrandtplein 17-1

 • 48

  Van Rijn, Rembrandtplein 20

 • 49

  Three Sisters Pub, Rembrandtplein 19

 • 50

  Club Prime, Rembrandtplein 22

 • 51

  John Doe, Rembrandtplein 31

 • 52

  Marin’s Sporting Club, Rembrandtplein 45

 • 53

  Chin Chin Club, Rozengracht 133

 • 54

  Café Struik, Rozengracht 160

 • 55

  Hotel Arena, ‘s-Gravesandestraat 51

 • 56

  Supperclub + Apt, Singel 460

 • 57

  The Web, Sint Jacobsstraat 6

 • 58

  Ovidius, Spuisstraat 139

 • 59

  W Hotel, Spuistraat 175

 • 60

  Café Schuim, Spuistraat 189

 • 61

  Bitterzoet, Spuistraat 2

 • 62

  Cinema café, Thorbeckeplein 16

 • 63

  Studio/K, Timorplein 62

 • 64

  Cinetol, Tolstraat 182

 • 65

  Pllek, Tt Neveritaweg 182

 • 66

  De Bajes, Utrechtsestraat 11

 • 67

  Hunters The Bar, Utrechtsestraat 16

 • 68

  Vondel CS, Vondelpark 3

 • 69

  Feijoa, Vijzelstraat 39

 • 70

  Winston Kingdom, Warmoesstraat 131

 • 71

  Wolf Atelier, Westerdoksplein 20

 • 72

  Canvas, Wibautstraat 150

 • 73

  St. Olofskapel (Hotel Barbizon), Zeedijk 2/ Prins Hendrikkade 59

 • 74

  San Fransisco, Zeedijk 40

 • 75

  Chupitos, Zieseniskade 25

 • 76

  VLLA, Willem Roelofsstraat 7-9

 • 77

  Recycle Lounge Gallery Club, Zuiderzeeweg 28

 

 

De burgemeester van Amsterdam voornoemd,

 

K.H. Ollongren

(loco) burgemeester 

 

Vragen

Indien u vragen heeft over dit besluit kunt u contact opnemen met mevrouw J. Croiset van Uchelen, directie Openbare Orde en Veiligheid, Gemeente Amsterdam, telefoonnummer 020 - 552 2048 of e-mail: j.croiset@amsterdam.nl

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, t.a.v. de Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. Belanghebbenden kunnen in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam (Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, afdeling voorlopige voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam).

Naar boven