Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2017, 174466Overige besluiten van algemene strekkingPublicatie straatnaamgeving

====================

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat zij hebben besloten de straatnaam Thateplantsoen in Warnsveld toe te kennen.

Zaaknummer: 111155

Omschrijving: straatnaam voor plantsoen

Locatie: tussen Bongerspad en ’t Spiker

Datum besluit: 5 oktober 2017

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken, ingaand op de dag na de datum van verzending van het besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.

PUBLICATIE VAN 12 oktober 201 7