Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 174466

Gepubliceerd op 12 oktober 2017 09:00
Inhoudsopgave

Publicatie straatnaamgeving

====================

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat zij hebben besloten de straatnaam Thateplantsoen in Warnsveld toe te kennen.

Zaaknummer: 111155

Omschrijving: straatnaam voor plantsoen

Locatie: tussen Bongerspad en ’t Spiker

Datum besluit: 5 oktober 2017

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken, ingaand op de dag na de datum van verzending van het besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.

PUBLICATIE VAN 12 oktober 201 7

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl