Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2017, 172885Beschikkingen | aanvraagKappen en herplanten bomen langs Kanaal door Walcheren van Oost-Souburg naar Middelburg

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het kappen en herplanten van bomen (in een periode van 8 jaar) langs het Kanaal door Walcheren van Oost-Souburg naar Middelburg (29-09-2017)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.