Gemeenteblad van Drimmelen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenGemeenteblad 2017, 172676Plannen | ruimtelijkVeegplan 1 Bestemmingsplan Buitengebied

Dinsdag 10 oktober 2017 is er vanaf 18.30 tot ongeveer 21.10 uur een (hoor)commissie Ruimtelijke Plannen gemeenteraad.

Deze (hoor)commissie vindt plaats naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op het ter visie gelegde veegplan 1 Buitengebied. Veegplan 1 gaat over de behandeling van een aantal individuele verzoeken, diverse ambtshalve aanpassingen en een aantal (beperkte) aanpassingen op het gebied van algemeen beleid.

Degene die binnen de gestelde termijn (tussen 10 augustus 2017 en 15 september 2017) een zienswijze op het ontwerp Veegplan 1 Buitengebied hebben ingediend, zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijze mondeling toe te lichten aan een commissie Ruimtelijke Plannen van de gemeenteraad. De commissie Ruimtelijke Plannen maakt verslag van de hoorzitting en brengt hierover advies uit aan de voltallige gemeenteraad.

Deze commissie is openbaar voor degene die als toehoorder daarvan gebruik willen maken.