Gemeenteblad van Enschede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeGemeenteblad 2017, 169567VerordeningenAanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebied 30 september – 2 oktober 2017

DE BURGEMEESTER VAN ENSCHEDE

 

OVERWEGENDE

 

Dat de organisatie Nederlandse Volks-Unie (NVU) op zondag 1 oktober 2017 van 13:00 tot 16:00 uur een betoging (hierna ook: demonstratie) organiseert; dat het aantal te verwachten deelnemers tussen de 50 en100 bedraagt; dat het doel van de demonstratie is: “Vrijheid van meningsuiting ook voor nationalisten”; dat de locatie van de demonstratie het stationsplein is en dat de deelnemers een route in de omgeving daarvan lopen;

 

Dat de organisatie No Nazi’s/No-Hogesa een (tegen)demonstratie heeft gemeld op 1 oktober 2017; dat het aantal deelnemers op 100 personen wordt geschat; dat voor deze demonstratie als locatie is aangewezen “Villa de Bank” aan de Gronausestraat in Enschede, van 13:00 tot 16:00 uur;

 

Dat er ernstige vrees is voor het ontstaan van ernstige wanordelijkheden bij deze demonstraties op grond van het volgende:

 • *

  Op 28 mei 2011 heeft de NVU eerder een demonstratie in Enschede georganiseerd. Hierbij waren ongeveer 40 deelnemers van de NVU aanwezig. Er ontstonden rond deze demonstratie ernstige verstoringen van de openbare orde. Tegendemonstranten waren o.a. via de site Laat Ze Niet Lopen opgeroepen om hun geluid tegen het fascisme te laten horen. Veel inwoners van Enschede en harde kern leden van de BVO FC Twente namen deel aan deze tegendemonstratie. De NVU demonstranten werden beschermd door de ME tegen de vele stenen die naar de NVU werden gegooid. De demonstratieroute is daarbij ingekort.

 • *

  Van de zijde van de NVU is aangegeven dat men nog een rekening te vereffenen heeft met de gemeente in verband met de demonstratie in 2011.

 • *

  Door de organisatie No Nazi’s/No-Hogesa is een (tegen)demonstratie gemeld voor 1 oktober 2017.

 • *

  Demonstraties van de NVU of soortgelijke groeperingen resulteren met enige regelmaat in de aanwezigheid van (extreem) linkse groeperingen die pogen dergelijke demonstraties te verstoren, al dan niet met toepassing van geweld. Door politie-inzet is tot op heden verregaande escalatie voorkomen. Voorbeelden hiervan:

  • -

   Demonstratie NVU in Amsterdam op 12-03-2016: door de NVU werd geprotesteerd tegen links geweld, links fascisme en de vrijheid van meningsuiting ook voor nationalisten. Zo’n 40 personen waren hierbij aanwezig. Een groep van 50 linkse tegendemonstranten van de Anti Fascistische Actie (AFA) riepen leuzen naar leden van de NVU. Tot een daadwerkelijke confrontatie is het niet gekomen. In totaal zijn er 10 aanhoudingen verricht wegens belediging, belemmering, kwetsende stickers, spandoeken en vuurwerk. Er zijn zowel linkse als rechtse activisten aangehouden.

  • -

   Demonstratie NVU en “AZC Utrecht Nee” op 21-05-2016: De NVU en “AZC Utrecht Nee” demonstreerden tegen de komst van een azc in de Utrechtse Sterrenwijk. Bij deze gezamenlijke demonstratie waren zo’n 60 personen aanwezig waarvan zo’n 35 NVU leden. Bij deze demonstratie was er een kleine confrontatie met linkse activisten waartegen de politie optrad.

 • *

  Bij een demonstratie van Fortress Europe op 17 september 2017 in Enschede is gebleken dat meerdere (tegen)demonstranten niet naar de voor hun bestemde demonstratielocatie gaan maar proberen de andere demonstratie te verstoren.

 • *

  Op 19-11-2016 is er in Den Haag een demonstratie, genaamd Fight Repression, georganiseerd door de AFA. Bij diverse aangehouden demonstranten werden zware stukken vuurwerk, verfbommen, stokken en een klauwhamer aangetroffen.

 • *

  Zowel bij de demonstratie van de NVU in 2011 in Enschede, een demonstratie tegen het AZC in Enschede in 2015 en een demonstratie van Fortress Europe op 17 september 2017 in Enschede zijn ‘harde kern’ FC Twente supporters (Vak P) aanwezig geweest. In 2011 heeft hun aanwezigheid bij de demonstratie van de NVU geleid tot grote ordeverstoringen. Bij de AZC-demonstratie in 2015 waren ongeveer 100 (harde)kern supporters van Vak P aanwezig. De ME moest ingrijpen om de openbare orde te handhaven.

 • *

  Bij de demonstratie van Fortress Europe en tegendemonstraties van AFA Fryslan en No Nazi’s/No-Hogesa op 17 september 2017 in Enschede hebben 150 tot 200 harde kernsupporters van Vak P van FC Twente een terrasbezoek gebracht in het centrum van Enschede, waarbij er voorinformatie was dat er zwaar vuurwerk werd meegenomen, de politie zou worden aangevallen en dat ze spontaan zouden gaan demonstreren zonder melding. Ook zijn door enkele supporters vluchtwegen voorbereid. De politie heeft aan de supporters kenbaar gemaakt dat zij beschikten over informatie met betrekking tot ordeverstoringen. De politie was massaal aanwezig op 17 september. Er zijn geen confrontaties geweest en de openbare orde is niet verstoord door de harde kern vak P.

 • *

  Uit informatie van de politie blijkt dat 50 harde kern supporters naar de demonstratie van de NVU op 1 oktober 2017 willen gaan. De harde kernsupporters geven in alle gevallen aan dat de stad van hen is en dat ze dergelijke demonstraties niet tolereren.

 • *

  Tijdens de demonstratie van Fortress Europe op 17 september 2017 zijn er 10-tallen geïnteresseerden (inwoners van Enschede) geweest in de directe nabijheid van de demonstratieplek die zich ook mondeling laten gelden.

 • *

  In de social media wordt op de site “laatzenietlopen.nl” in het Duits aangegeven dat de komende dagen informatie voor tegenprotest (tegen de NVU-demonstratie) gegeven wordt.

 • *

  Op 1 oktober is het koopzondag in Enschede. De winkels zijn geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur;

 • *

  Ter voorkoming van mogelijke ordeverstoringen zijn de locaties van de demonstratie van de NVU enerzijds en de (tegen)demonstratie van No nazi’s/No-Hogesa anderzijds gescheiden, waarbij de (tegen)demonstratie kan plaatsvinden bij Villa de Bank aan de Gronausestraat in Enschede. De demonstraties van de NVU en de (tegen)demonstratie van No nazi’s/No-Hogesa zullen gelijktijdig plaatsvinden. Hierover zijn afspraken gemaakt dan wel is een besluit tot het opleggen van voorschriften en beperkingen genomen op grond van de Wet openbare manifestaties. Desondanks kan een vermenging of kruisende beweging ontstaan van demonstranten en eventueel voetbalsupporters, bijvoorbeeld op het station, in de binnenstad en rond de demonstratieterreinen/-route of op andere locaties in de stad.

 

Dat er tevens ernstige vrees is voor verstoringen van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens:

 • *

  Dat uit informatie van de politie is af te leiden dat demonstranten van verschillende organisaties, bijvoorbeeld Pegida en AFA, bij eerdere demonstraties in zowel Enschede als andere steden wapens, munitie en brandbare/ontplofbare stoffen bij zich hebben gehad en hebben vervoerd;

 • *

  Dat bij een demonstratie van de DTG in Enschede op 13 februari 2016 bij een demonstrant messen zijn aangetroffen;

 • *

  Dat demonstraties van Fortress Europe en andere organisaties op 18 juni 2017 in Enschede zijn verboden; dat desondanks aanhangers van diverse groeperingen naar Enschede zijn gekomen om alsnog te demonstreren dan wel hun onvrede over het verbod kenbaar te maken; dat daarbij door de politie aanhoudingen zijn verricht en in twee gevallen wapens werden aangetroffen, namelijk een mes en een boksbeugel;

 • *

  Dat bij een demonstratie van Fortress Europe op 17 september 2017 personen van een tegendemonstratie (met name AFA en No Nazi’s/No-Hogesa) zijn aangehouden voor wapenbezit (waaronder een boksbeugel);

 • *

  Dat uit informatie blijkt dat demonstranten zich met openbaar vervoer naar Enschede zullen begeven; dat in het openbaar vervoer mogelijk wapens dan wel brandbare/ontplofbare stoffen worden verborgen of met zich gevoerd.

 

Dat er derhalve ernstige vrees bestaat voor het ontstaan van verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens;

 

Dat het gezien het voorgaande noodzakelijk is om tijdelijk het hele grondgebied van de gemeente Enschede aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied waarin het instrument van preventief fouilleren kan worden ingezet, teneinde een verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens te voorkomen;

 

Dat bij besluit van 24 mei 2017 reeds een aantal veiligheidsrisicogebieden zijn aangewezen voor de periode 1 juni 2017 tot en met 31 mei 2018; Dat deze aanwijzing de volgende gebieden betreft, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven:

 • *

  Het centrum in de binnenstad van Enschede, zijnde het gebied omsloten door de Ripperdastraat, de Ruyterlaan, Hengelosestraat, Molenstraat, Oldenzaalsestraat, Boulevard 1945, Mooienhof, Ledeboerstraat, Kuipersdijk, Beltstraat, Koningstraat, Haaksbergerstraat, rotonde Haaksbergerstraat/ Boulevard/ Ripperdastraat, met inbegrip van genoemde straten van gevel tot gevel voor zover direct grenzend aan het omsloten gebied;

 • *

  Het gebied rond de Grolsch Veste, zijnde het gebied omsloten door de gemeentegrens van Enschede, de Hengelosestraat, de Auke Vleerstraat en het Twentekanaal, en het gebied omsloten door de Kanaalstraat en de Lonnekerbrugstraat, met inbegrip van genoemde straten van gevel tot gevel voor zover direct grenzend aan het omsloten gebied;

 • *

  De invalswegen van Enschede, zijnde de A35/N35 vanaf de gemeentegrens, de Haaksbergerstraat/N18 vanaf de gemeentegrens, de Oldenzaalsestraat vanaf de gemeentegrens, de Weerseloseweg vanaf de gemeentegrens, de Deurningerstraat, de Gronausestraat, de Boulevard 1945 tussen de Oldenzaalsestraat/Mooienhof en Gronausestraat, de Oostweg, de Zuiderval, de Westerval, de Auke Vleerstraat, de Hendrik ter Kuilestraat, de Parkweg (tussen de Westerval en de Lambertus Buddestraat), alle genoemde straten van gevel tot gevel, inclusief op- en afritten en naastgelegen parkeerplaatsen.

 

Dat de onderhavige aanwijzing van veiligheidsrisicogebieden niet de bovengenoemde gebieden omvat die reeds zijn aangewezen bij het besluit van 24 mei 2017;

 

Dat overleg heeft plaatsgevonden met de politie en de Officier van Justitie overeenkomstig artikel 151b lid 2 Gemeentewet alvorens tot deze aanwijzing over te gaan;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 151b Gemeentewet en artikel 2:76 Algemene Plaatselijke verordening gemeente Enschede 2009;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de volgende aanwijzing van veiligheidsrisicogebieden:

Artikel 1

Het grondgebied van de gemeente Enschede, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, wordt aangewezen als veiligheidsrisicogebied, met uitzondering van de bij besluit van 24 mei 2017 aangewezen veiligheidsrisicogebieden.

 

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op zaterdag 30 september 2017 22:00 uur en geldt tot maandag 2 oktober 2017 07:00 uur.

 

 

 

Aldus op 27 september 2017 vastgesteld

De burgemeester van Enschede,

dr. G.O. van Veldhuizen

Toelichting

Deze aanwijzing is bedoeld om het gebied (met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven) te bepalen waarin de officier van justitie kan gelasten de bevoegdheden uit te oefenen die worden genoemd in artikelen 50, 51 en 52 Wet Wapens en munitie: vervoermiddelen te onderzoeken op wapens of munitie, een ieder aan zijn kleding te onderzoeken op de aanwezigheid van wapens of munitie en verpakkingen met inbegrip van reisbagage te onderzoeken op wapens en munitie.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van Enschede, Postbus 20, 7500 AA ENSCHEDE. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet worden meegezonden. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (Sector Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle) een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Meer informatie is te vinden op www.enschede.nl, onder de zoekterm “Bezwaarschrift indienen”.