Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2017, 168815Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Brummen - Aanwijzen huis der gemeente ("gemeentehuis")

 

Kenmerk: RB17.0039

 

De raad van de gemeente Brummen,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 augustus 2017 met kenmerk RV17.0047;

gehoord het behandeladvies van het forum Samenleving/Bestuur/Financiën van 7 september 2017;

 

heeft besloten:

 

  • 1.

    Het pand Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek aan te wijzen als huis der gemeente ("gemeentehuis").

  • 2.

    De aanwijzing van het Tjark Rikscentrum in Eerbeek als huis der gemeente in te trekken ingaande het moment dat de gemeentelijke dienstverlening volledig is overgeheveld naar Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek.

 

Inwerkingtreding

Het besluit treedt een dag na publicatie in werking.

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 21 september 2017.

De gemeenteraad van Brummen,

mr. A.P. Leenstra, griffier

A.J. van Hedel, voorzitter