Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2017, 168710Overige besluiten van algemene strekkingOntwerp Programmabegroting 2018-2021 ter inzage

Het ontwerp van de Programmabegroting 2018-2021 ligt inclusief toelichting ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Brummen. Ook zijn de stukken te lezen en te downloaden via de gemeentelijke website: https://www.brummen.nl/bestuur-en-politiek/bestuur/bestuurlijke-informatie/op-weg-naar-programmabegroting-2018.html

 

Papieren exemplaren zijn op aanvraag bij de griffie verkrijgbaar tegen betaling van € 18,70.

 

De Programmabegroting staat geagendeerd voor het raadsforum van donderdag 12 oktober 2017 (aanvang 19.00 uur!) in de raadszaal van het gemeentehuis in Brummen. Tijdens het forum is er gelegenheid voor meesprekers om vragen te stellen en een mening te geven. De besluitvormende raadsvergadering vindt plaats op donderdag 2 november 2017 om 16.00 uur. Tijdens de besluitvormende raad is er geen gelegenheid om in te spreken.

 

Inlichtingen

Griffie van de gemeenteraad, mailadres: griffie@brummen.nl of tel. (0575) 56 85 97 (maandag, dinsdag, donderdag).