Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen van NSM-brug in Noord

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 26 september 2017

 • Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 1 september 2017

 • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Noord van 5 september 2017

De volgende openbare ruimten hebben vastgesteld:

NSM-brug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en w ethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op v aststellen NSM-brug in Noord

Voorstel om brug 356 vast te stellen als NSM-brug. De NSM was de voorloper van de latere NDSM. De brug ligt in de directe omgeving waar de NSM jarenlang gevestigd was.

Bijlage

Situatietekening

Naar boven