Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 168336Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimte: Vaststellen Klaartje de Zwarte – Walvischbrug in Oost

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 26 september 2017

 • Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 19 mei 2017

 • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Oost van 5 september 2017

De volgende openbare ruimte hebben vastgesteld:

Klaartje de Zwarte – Walvischbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en w ethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op v aststellen van Klaartje de Zwarte – Walvischbrug in Oost

Op 5 juli 2016 heeft het college besloten om de 88 officieuze brugnamen te laten vervallen. In het persbericht van de Gemeente is uitgelegd waarom deze namen niet meer van toepassing zijn.Burgers zijn uitgenodigd om voorstellen tot naamgeving voor de meer dan 1300 naamloze bruggen in Amsterdam in te dienen. Onderstaande naam is ingediend voor de bruggen in stadsdeel Oost.

Brug 1925 Klaartje De Zwarte - Walvischbrug: Klaartje was een mantelnaaister, die

woonde aan de Tweede Oosterparkstraat in Amsterdam-Oost. Ze werd daar opgepakt in maart 1943 en naar de Hollandsche Schouwburg vervoerd. Ze besloot daar een dagboek bij te houden, waarin ze beschrijft wat zich daar allemaal heeft afgespeeld. Later deed ze hetzelfde in kamp Vught. Haar dagboek eindigt op 4 juli 1943, toen ze op transport ging naar het vernietigingskamp Sobibor, waar ze twee weken later vermoord werd. Haar dagboek is van groot historisch belang, omdat dit een van de weinige ooggetuigenverslagen is van de verschrikkingen in de Hollandsche Schouwburg en kamp Vugt

Bijlage

Situatietekening