Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 168334Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimte: Vaststellen van Pa Sembrug en andere in Zuidoost

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 26 september 2017

 • Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 22 maart 2017

 • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Zuidoost van 18 juli 2017

De volgende openbare ruimten hebben vastgesteld:

 • Pa Sembrug (BAG-type kunstwerk)

 • Jean-Paul Sartrebrug(BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en w ethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester; A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op v aststellen Pa Sembrug en andere in Zuidoost

Op 5 juli 2016 heeft het college besloten om de 88 officieuze brugnamen te laten vervallen. In het persbericht van de Gemeente is uitgelegd waarom deze namen niet meer van toepassing zijn. Burgers zijn uitgenodigd om voorstellen tot naamgeving voor de meer dan 1300 naamloze bruggen in Amsterdam in te dienen. Onderstaande namen zijn ingediend voor de bruggen in stadsdeel Zuidoost.

Brug nummerloos bij “de boom die alles zag” Pa Sembrug: Willem Jacob Symor, voor velen Pa Sem, redde een jongetje uit de vuurzee van de Bijlmer vliegramp op 4 oktober 1992 en raakte bij die redding ernstig gewond.

Brug 1264 Jean-Paul Sartrebrug: Jean-Paul Sartre (1905-1980) was de vader van het Franse existentialisme en kreeg in 1964 de Nobelprijs voor de literatuur. In tegenstelling tot zijn geestverwanten Albert Camus en Simone de Beauvoir heeft hij nog geen vernoeming gekregen in stadsdeel Amsterdam Zuidoost.

Bijlage

Situatietekening