Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 168333Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimte: Vaststellen van Klimopbrug en andere in Noord

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

 

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 26 september 2017

 • Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 19 mei 2017

 • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Noord van 5 september 2017

 

De volgende openbare ruimten hebben vastgesteld:

 • Klim opbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Sal Santenbrug(BAG-type kunstwerk)

 • Jip Golsteijnbrug (BAG-type kunstwerk)

 

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en w ethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op v aststellen Klimopbrug en andere in Noord

Op 5 juli 2016 heeft het college besloten om de 88 officieuze brugnamen te laten vervallen. In het persbericht van de Gemeente is uitgelegd waarom deze namen niet meer van toepassing zijn.Burgers zijn uitgenodigd om voorstellen tot naamgeving voor de meer dan 1300 naamloze bruggen in Amsterdam in te dienen. Onderstaande namen zijn ingediend voor de bruggen in stadsdeel Noord.

Brug 999 Klimopbrug: deze brug doet kwa uitvoering denken aan Klimop.

Brug 492 Sal Santenbrug: Sal Santen (1915-1998) beschouwde Tuindorp Oostzaan als het territorium van zijn jeugd en schreef hierover boeken.

Brug 968 Jip Golsteijnbrug: Jip Golsteijn was de nestor van de Nederlandse

popjournalistiek. Hij overleed op 22 februari 2002 op 56 jarige leeftijd. Hij interviewde alle grote popsterren van zijn tijd en schreef over film en literatuur.

Bijlage

Situatietekening