Gemeente Brummen - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, voor verhuizen Rots Maatwerk b.v., L.R. Beijnenlaan te Brummen

Er is op 16 augustus 2017 een Melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend voor:

Status: melding

Locatie: L.R. Beijnenlaan te Brummen

Voor: Rots Maatwerk b.v.

Zaakdossier: DOS-2017-070769

Inzien melding

De melding en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis van Brummen. Zie voor de openingstijden van het gemeentehuis en voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Neem daarvoor contact op met het team Vergunningen, bereikbaar (via (055) 580 1705 of info@ovij.nl. Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Brummen, 4 oktober 2017

Burgemeester en wethouders van Brummen

Naar boven