Gemeente Brummen - Besluit lozen buiten inrichtingen, aanleg en ingebruikname bodemenergiesysteem, Gravin van Burenlaan 19 te Eerbeek

Er is op 19 juli 2017 een Melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend voor:

Status: melding

Locatie: Gravin van Burenlaan 19 te Eerbeek

Voor: De aanleg en ingebruikname van een gesloten bodemenergiesysteem

Zaakdossier: DOS-2017-070004

Inzien melding

De melding en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis van Brummen. Zie voor de openingstijden van het gemeentehuis en voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Neem daarvoor contact op met het team Vergunningen, bereikbaar (via (055) 580 1705 of info@ovij.nl. Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Brummen, 4 oktober 2017

Burgemeester en wethouders van Brummen

Naar boven