Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 16696

Gepubliceerd op 6 februari 2017 09:00

2e wijziging van de legestabel 2017 inzake rijbewijzen

‘Tweede wijziging op de legestarieventabel 2017’ behorend bij de ‘Legesverordening 2017’

 

Het College van de gemeente Sittard-Geleen,

 

gelet op artikel 229, eerste lid en aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 10 ‘Overdracht van bevoegdheden’ van de Legesverordening 2017;

besluit:

 

vast te stellen de

 

Tweede wijziging op de legestarieventabel 2017 behorend bij de Legesverordening Sittard-Geleen 2017

Artikel I

De artikelen 1.3.1.1, 1.3.2.1 en 1.3.2.2 van hoofdstuk 3 van Titel 1 van de bij de Legesverordening 2017 behorende tarieventabel worden vervangen door:

 

Gemeente Sittard-Geleen

tarief 2017

Titel 1 Algemene Dienstverlening

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen, of omwisselen van een rijbewijs met een geldigheidsduur van 10 jaar, of korter op grond van leeftijd of een medische indicatie

38,95

1.3.2.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot omwisseling van een buitenlands rijbewijs in een Nederlands rijbewijs

60,75

1.3.2.2

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen, of omwisselen van een rijbewijs door een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven

60,75

Artikel II Inwerkingtreding

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel III Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Tweede wijziging op de legestarieventabel 2017’ behorend bij de ‘Legesverordening 2017’.

 

Aldus besloten door het College van de gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 24 januari 2017.

Burgemeester

drs. G.J.M. Cox,

Gemeentesecretaris a.i

mr. J.W.C. Aalders MCCC


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl