Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2017, 165202Overige besluiten van algemene strekkingReglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Brummen 2017

De gemeenteraad van Brummen heeft op 7 september 2017 het ‘Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Brummen 2017’ vastgesteld. Het betreft een wijziging van het reglement van orde uit 2006. Het nieuwe reglement van orde treedt in werking op 1 oktober 2017.

 

Inlichtingen

Griffie van de gemeenteraad, mailadres: griffie@brummen.nl of tel. (0575) 56 85 97 (maandag, dinsdag, donderdag).