Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2017, 164797VerordeningenWijziging Aanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad Roosendaal

 

De burgemeester van Roosendaal;

 

Gelet op artikel 2:77 Algemene Plaatselijke Verordening en artikel 151 c Gemeentewet;

 

Overwegende dat:

  • -

    Het Aanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad Roosendaal d.d. 1 september 2012 afloopt op 1 september 2017;

  • -

    Momenteel de laatste hand wordt gelegd aan de evaluatie cameratoezicht en de resultaten op korte termijn verwacht worden;

  • -

    Het wenselijk is deze resultaten af te wachten en het Aanwijzingsbesluit tot 1 april 2018 te verlengen;

 

Besluit:

Artikel I  

Onder II van het Aanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad Roosendaal wordt 1 september 2017 vervangen door 1 april 2018.

Artikel II  

 

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 september 2017.

 

 

Roosendaal, 19 september 2017,

De burgemeester,