Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2017, 164192Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Voordeldonk 62 D te Asten

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

Voordeldonk 62 D te Asten

het oprichten van een woning, het kappen van een boom en aanleggen van een inrit 18-09-2017

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.