Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2017, 162739Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning, verbouwen van de voormalige gevangenis schutterswei tot hotel, Prins Bernhardlaan 16, Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1815JG16

Reguliere voorbereidingsprocedure: verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 

Prins Bernhardlaan 16 Alkmaar: het verbouwen van de voormalige gevangenis schutterswei tot hotel

Datum einde bezwaartermijn: 26 oktober 2017.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR. De termijn van zes weken loopt tot de genoemde datum einde bezwaartermijn. Eventuele bezwaren dienen vóór deze datum ontvangen te zijn.