Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2017, 159786Beschikkingen | aanvraag



Aanvraag omgevingsvergunning Hindert 2a te Asten

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

Hindert 2a te Asten

het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning (paardenhouderij/logies) 04-09-2017

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.