Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2017, 159110Overige overheidsinformatieOpenbare raadsvergadering

 

Op donderdag 21 september 2017 is er een openbare vergadering van de gemeenteraad. Aanvang 20.00 uur. Plaats: raadszaal in het gemeentehuis van Brummen

 

AGENDA

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen stukken

 

BESPREEKPUNTEN

4. Aanwijzen huis der gemeente

5. Vaststellen verordening Stimuleringslening gemeente Brummen

6. Vaststellen verordening Duurzaamheidslening

7. Ter bespreking: Brief en notitie “Sportclub Brummen en gemeente Brummen: een haat/liefde-verhouding”

8. Ter bespreking: Collegebesluit “Anders omgaan met vuurwerk”

9. Ter bespreking: Collegebesluit ‘Kennisnemen voortgangsraportage Koersdocument Duurzame Energie’

10. Sluiting

 

Informatie: griffie van de gemeenteraad, mail griffie@brummen.nl of tel. ((0575) 56 82 33.