Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2017, 158062Beschikkingen | aanvraagKennisgeving melding artikel 8.41 Wet milieubeheer, uitbreiden van het bedrijf voor het telen van gewassen in een kas in de grond en op substraat. De nieuwbouw bestaat uit 6.160 m2 teeltondersteunend glas en het plaatsen van twee silo's, Slingerdijk 6, 1842 ED, Oterleek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar maken ter uitvoering van de Wet milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende meldingen zijn ontvangen:

 

Activiteitenbesluit milieubeheer

 

  • Nol Bloembollenkwekerij, Slingerdijk 6 (1842ED) te Oterleek, het uitbreiden van het bedrijf voor het telen van gewassen in een kas in de grond en op substraat. De nieuwbouw bestaat uit 6.160 m2 teeltondersteunend glas en het plaatsen van twee silo's;

 

In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.

 

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) telefoonnummer 088-10213000.