Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2017, 15430BeleidsregelsGemeente Brummen – Regeling tot wijziging Subsidieregeling evenementen Brummen

 

Kenmerk: BW17.0058

Burgemeester en wethouders van Brummen hebben besloten om:

  • 1.

    Bijgaand wijzigingsbesluit Subsidieregeling Evenementen vast te stellen.

  • 2.

    Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad.

 

Aldus besloten tijdens de B&W-vergadering van 24 januari 2017

de gemeentesecretaris, M. Klos

de burgemeester, A.J. van Hedel

 

 

Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling evenementen Bru m men

 

Artikel I De Subsidieregeling evenementen Brummen (BW16.0906/INT16.3439) wordt als volgt gewijzigd.

 

A. Artikel 6 Verdeling lid 1 wordt gewijzigd als volgt:

Oude tekst

Nieuwe tekst

Artikel 6 Verdeling

1. De hoogte van de subsidie wordt per ingediende aanvraag bepaald op basis van de door de organisatie ingediende aanvraag en begroting, waarbij voor de toekenning de volgende maxima gelden:

100 – 500 bezoekers € 750,--

500- 2500 bezoekers € 1.500,--

2500- 5000 bezoekers € 2.500,--

5000-7500 bezoekers € 5.000,--

Meer dan 7500 bezoekers € 7.500,--

Artikel 6 Verdeling

1.De hoogte van de subsidie wordt per ingediende aanvraag bepaald op basis van de door de organisatie ingediende aanvraag en begroting, waarbij voor de toekenning de volgende maxima gelden:

-maximaal 25% van de organisatiekosten met een maximum van:

-voor evenementen met

100 – 500 bezoekers € 750,--

500- 2500 bezoekers € 1.500,--

2500- 5000 bezoekers € 2.500,--

5000-7500 bezoekers € 5.000,--

Meer dan 7500 bezoekers € 7.500,--.

Artikel II Dit besluit treedt in werking na de bekendmaking.