Gemeenteblad van Franekeradeel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FranekeradeelGemeenteblad 2017, 15370Beschikkingen | aanvraagcentrumgebied Sexbierum

Wij hebben op 20 januari 2017 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 

Centrumgebied Sexbierum: uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van het openbaar gebied (registratienummer: O-2017-0016).

 

Wij publiceren deze aanvraag om iedereen op tijd hiervan op de hoogte te brengen. U kunt tegen deze aanvraag nog geen bezwaar maken of beroep instellen.

Voor informatie over de aanvraag of de procedure kunt u bellen met de afdeling Ruimte (telefoonnummer 14 0517). Dit kan op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur.

Aanvragen waarover wij een besluit hebben genomen, publiceren wij ook.