Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2017, 151667Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - Forum Ruimte donderdag 7 september 2017

Agenda voor de vergadering van het Forum Ruimte op donderdag 7 september 2017 om 19.00 uur in het gemeentehuis Brummen.

 

Agendapunten

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

4. Informatieverstrekking door portefeuillehouders

5. Vragenronde

6. Lijst ingekomen stukken (zowel ingekomen post als collegebesluiten ter kennisname)

Raadsvoorstellen:

7. Vast te stellen bestemmingsplan Buurtweg 31, 33 en 33a

8. Doorbreken aanhoudingsplicht parkeerterrein Jumbo Heine te Eerbeek

9. Vast te stellen bestemmingsplan Elzenbos, Nieuwe Erven

10. Vaststellen verordening Stimuleringslening gemeente Brummen

11. Vaststellen verordening Duurzaamheidslening

12. Sluiting