Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2017, 151665Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - Forum Samenleving/Bestuur/Financiën donderdag 7 september 2017

Agenda voor de vergadering van het Forum Samenleving/Bestuur/Financiën op donderdag 7 september 2017 om 19.00 uur in het gemeentehuis Brummen.

 

Agendapunten

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

4. Informatieverstrekking door portefeuillehouders

5. Vragenronde

6. Lijst van ingekomen stukken (zowel post als ter kennisnamestukken van het college)

Raadsvoorstellen:

7. Inkoopnota Sociaal Domein 2019 regio Midden-IJssel/Oost Veluwe

8. APV Woonoverlast

9. Aanwijzen huis der gemeente

10. Wijziging begroting 2017 Regio Stedendriehoek

11. Vergaderoverzicht raad Brummen 2018

12. Actualiseren Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van raad van de gemeente Brummen

13. Sluiting