Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2017, 151404Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - besluitvormende raadsvergadering 7 september 2017

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 7 september 2017 om 21:00 uur.

 

Plaats: gemeentehuis van Brummen

 

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen stukken

4. Onderzoek geloofsbrieven nieuw raadslid VVD, met aansluitend besluiten tot toelating als raadslid en beëdiging. Vervolgens afscheid vertrekkend raadslid G.J. Scholten

 

Hamerstuk of bespreekpunt

Tijdens de voorafgaande fora op 7 september 2017 wordt aangegeven welke van onderstaande stukken als hamerstuk worden geagendeerd en welke als bespreekstuk. De gemeenteraad neemt op 7 september alleen een besluit over de hamerstukken. Bespreekstukken worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 september 2017.

5. Inkoopnota Sociaal Domein 2019 regio Midden-IJssel/Oost Veluwe

6. Vast te stellen bestemmingsplan Buurtweg 31, 33 en 33a

7. Doorbreken aanhoudingsplicht parkeerterrein Jumbo Heine te Eerbeek

8. Vaststellen bestemmingsplan Elzenbos – Nieuwe Erven

9. APV Woonoverlast

10. Aanwijzen huis der gemeente

11. Wijziging begroting 2017 Regio Stedendriehoek

12. Actualiseren Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Brummen

13. Vergaderoverzicht 2018 gemeenteraad Brummen

14. Vaststellen verordening Stimuleringslening gemeente Brummen

15. Vaststellen verordening Duurzaamheidslening

16. Sluiting

 

Brummen, 23 augustus 2017

A.J. van Hedel

voorzitter