Gemeenteblad van Baarn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BaarnGemeenteblad 2017, 150854Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Baarn- Ontheffing artikel 4:6 APV: onderhoudwerkzaamheden aan de spoorlijnen in Baarn

Burgemeester en wethouders hebben op 22 augustus 2017 een aanvraag van BAM Infra Rail BV uit Breda ontvangen. De aanvraag is een ontheffing voor het uitvoeren van onderhoudwerkzaamheden aan de spoorlijnen in Baarn. De ontheffing is op grond van artikel 4:6 van de APV verleend en de geldigheidsduur is op : 2/3 september 2017 tussen 23:00 uur tot 07:00 uur. (Hilversum-Amersfoort)

Gedurende deze periode kan enige mate van geluidsoverlast plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Tutein-Nolthenius telefoonnummer 035 -54 81 648