Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2017, 143966Beschikkingen | afhandelingVerleende evenementenvergunning: Vlooienmarkt

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunning heeft verleend:

Omschrijving: vlooienmarkt

Datum evenement: 28 januari, 4 maart, 2 april en 10 mei 2018

Locatie: Mheenhal Apeldoorn

Datum vergunning: 11 augustus 2017

Vergunningsnummer: 17/53931

Bezwaar

U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na verzending van dit besluit (zie datum) gestuurd te worden naar de burgemeester van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl. Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raad ik u aan een kopie van het besluit mee te sturen.