Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2017, 143498Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van een melkveestal en het verplaatsen van dam met duiker, Dwarsweg 4, Graft

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1484PB4

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Dwarsweg 4 Graft : het uitbreiden van een melkveestal en het verplaatsen van dam met duiker

Datum ontvangst: 7 augustus 2017.

 

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat over bovenstaande aanvra(a)g(en) nog geen besluit(en) is(zijn) genomen. Wilt u toch een aanvraag inzien dan kan dit alleen op afspraak. Wilt u langs komen? Maak een afspraak.