Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 140438

Gepubliceerd op 10 augustus 2017 08:59
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Gemeente Nissewaard - Besluit tot het vaststellen van Nummeraanduiding (huisnummerbesluit) - Drogendijk 1c, Zuidland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard;

Gelet op

 • artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 2 en 5 van de Verordening naamgeving en adressering van de gemeente Nissewaard.

 • artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, waarin gemeenten onder andere wordt opgedragen nummeraanduidingen toe te kennen aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen;

Overwegende dat: vergunningvrije mantelzorgwoninggeplaatst is

Besluiten

 

 • tot vaststelling van de nummeraanduiding(en):

  - Drogendijk 1c in Zuidland,

  met ingang van 20 juli 2017 overeenkomstig de bij

  dit besluit behorende situatietekening;

 • dat de vastgestelde nummeraanduidingen worden aangebracht overeenkomstig artikel 6 van de gemeentelijke Verordening naamgeving en adressering.

 • dat aan deze beschikking geen andere rechten zi jn te ontlenen dan het voeren van de conform de uitvoeringsvoorschriften aan te brengen nummeraanduiding.

 

Aldus vastgesteld d.d. 20 juli 2017.

Nissewaard, 20 juli 2017

Namens burgemeester en wethouders voornoemd,

F. van den Berg - Zwanenburg

De BAG beheerder

Bijlage  

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl