Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 140436

Gepubliceerd op 10 augustus 2017 08:59
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Gemeente Nissewaard - Besluit tot het vaststellen van Nummeraanduiding (huisnummerbesluit) - Alicante 9, Zuidland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard;

Gelet op

  • artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 2 en 5 van de Verordening naamgeving en adressering van de gemeente Nissewaard.

  • artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, waarin gemeenten onder andere wordt opgedragen nummeraanduidingen toe te kennen aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen;

Overwegende dat: voor "het bouwen van een woning" behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning met dossiernummer 20170010;

Besluiten

Tot vaststelling van de nummeraanduiding:

 

Alicante 9 (oneven), Woonplaats Zuidland

met ingang van de dagtekening van de beschikking overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening 99-81-1425,

 

  • 1.

    Dat de vastgestelde nummeraanduidingen worden aangebracht overeenkomstig artikel 6 van de gemeentelijke Verordening naamgeving en adressering.

  • 2.

    Dat aan deze beschikking geen andere rechten zijn te ontlenen dan het voeren van de conform de uitvoeringsvoorschriften aan te brengen nummeraanduiding.

 

Tegen het bepaalde betreffende het aanbrengen van de nummeraanduiding, kan een belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Nissewaard, Postbus 25 te 3200 AA Nissewaard. Bij het bezwaarschrift dient een afschrift te worden gevoegd van het besluit waartegen de bezwaren zich richten.

 

Aldus vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Nissewaard,

Namens deze,

De Bagbeheerder van Nissewaard,

mevrouw F. van den Berg - Zwanenburg

Bijlage  

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl